Smartwatch

Smartwatch met valdetectie

Een smartwatch met valdetectie kan een oplossing bieden om oudere mensen toch nog zelfstandig te laten functioneren. Gelukkig zijn er meer en meer smartwatches die